– Hỗ trợ đổi mới sản phẩm cho khách hàng trong trường hợp sản phẩm bị lỗi do kỹ thuật

– Đảm bảo hoàn lại tiền 100% khi khách hàng cảm thấy bất kỳ sản phẩm nào không đúng với thông tin mô tả của sản phẩm.

– Thời gian yêu cầu hoàn tiền được tính là 07 ngày kể từ ngày mua hàng